ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Електронни уроци

Уроците са разработени за директно използване в клас, цели или на части, по преценка на учителя, както и за самостоятелна работа вкъщи. Всеки урок е структуриран на принципа:

1) въвеждане на нови понятия и знания;

2) отработване и затвърждаване на знанията;

3) оценка на усвоените знания.

Учителят може да използва електронните уроци във всеки час, както при преподаване, така и при упражнения, изпитване или преговор.

ВАЖНО! ЗА ДА ОТВОРИТЕ ЗАКЛЮЧЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ, Е НЕОБХОДИМО ДА МАРКИРАТЕ БУТОН "САМО ЗА ЧЕТЕНЕ" ( READ ONLY)

 

 


НОВИНИ:

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina