ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Полезни връзки: Биология и здравно образование

Биология и здравно образование

 

Човешкото тяло

Всичко за динозаврите

Защитените птици в България

Диви животни

Змиите в България

Произход на живота

Сайт за екзотични животни

Тарантули

Видове папагали

Произходът на живота и теорията за хаоса

Земноводни и влечуги в България и на Балканския полуостров

Гръбначните животни на България

Акулите

Опазване на сухоземните костенурки

Мравките

Червената книга

Ботанически снимки 

Всичко за клетката

Ботанически сайт

Резервати по българския бряг

Дивите растения в България

Лонгозни гори

Лечебните растения на Шуменското плато

Орхидеите

Сайт за екология и околна среда

Екообразование

Национален парк Централен Балкан

Зелените растения – белите дробове на планетата

Изменението на климата

Екология

Екология на Черно море

Българско черноморско крайбрежие

Сайт по ботаника

Справочник на билките в България

Дрогите


Тест по човекът и природата за 4-ти клас


Презентация на тема "Групиране на растенията" по Човекът и природата за 3-ти клас


 Биология на СПИН

Човешкото тяло - обучаваща мултимедийна система за подготовка на учениците от 2 до 4 клас по предметите "Околен свят" и "Човекът и природата"

Почвите в България - видове почви, карта на почвите в България. Обучаваща система за подготовка на учениците в часовете по "Човекът и природата" в 3, 4 и 5 клас


Първи български зоопортал

НОВИНИ:

   СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“ - „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” С № BG05M2OP001-3.017-0050 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.ПО ПРОЦЕДУРА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕД BG05M2OP001-3.017   

 

 

     Заповед за избор на доставчик по схема "училищен плод" и "училищно мляко"               

         ОБЯВА 

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - СРОК ДО 8 АВГУСТ 2019 ГОД. виж тук

 

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina