ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Графици

 КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

 

Начало и край  с изключение на лятната ваканция
01.11.2018 г. - 04.11.2018 г. вкл. есенна
22.12.2018 г. - 02.01.2019 г. вкл. коледна 
05.02.2019 г.  междусрочна 
30.03.2019 г. - 07.04.2019 г. вкл. пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. - 07.04.2019 г. вкл. пролетна за  XII клас
Неучебни дни  
21.05.2019 г. ДЗИ по БЕЛ 
23.05.2019 г. втори ДЗИ 
Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК  
06.06.2019 г. Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. НВО по Български език и литература
19.06.2019 г. НВО по математика
21.06.2019 г. НВО по чужд език (по желание на ученика)
Начало на втори учебен срок I - XII клас 06.02.2019 г.
Край на втори учебен срок  
15.05.2019 г. XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. VII - XI клас (18 учебни седмици)
 

 

 

 

 

НОВИНИ:

       Заповед за избор на доставчик по схема "училищен плод" и "училищно мляко"               

         ОБЯВА 

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - СРОК ДО 8 АВГУСТ 2019 ГОД. виж тук

 

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina