ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Външно оценяване

 

Дни за провеждане на НВО, както следва:

 

 


IV клас

 


Дата на изпита

Български език и литература

27 май 2020 г.,

начало 10:00 часа

Математика

28 май 2020 г.,

начало 10:00 часа

 

 

VІІ клас


 

Български език и литература

9 юни 2020 г.,

начало 09:00 часа

Математика

11 юни 2020 г.,

начало 09:00 часа

   

 

 

                                                       
ТЕСТОВЕ ОТ ПРЕДНИ ГОДИНИ  
Клас Предмет                                            Тест и ключ с отговори  
ІV   Български език и литература                                        
Тест по БЕЛ и ключ - 2010
ІV   Математика                                                                           
 Тест по математика и ключ- 2010
ІV   Човекът и природата                                                        
 
ІV   Човекът и обществото                                                        
 
VІІ   Български език и литература                                        
 Тест по БЕЛ и ключ - 2010
VІІ   Английски език                                                               
 Тест и ключ по АЕ - 2010
VІІ   Математика                                                                          
 Тест и ключ по математика - 2010
VІІ   КОО "Обществени науки, гр. обр. и религия"            
Тест и ключ КОО"ОНГОР" - 2010
VІІ   КОО "Природни науки и екология"                                Тест и ключ КОО "ПНЕ" - 2010

 

НОВИНИ:

   СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“ - „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” С № BG05M2OP001-3.017-0050 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.ПО ПРОЦЕДУРА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕД BG05M2OP001-3.017   

 

 

     Заповед за избор на доставчик по схема "училищен плод" и "училищно мляко"               

         ОБЯВА 

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - СРОК ДО 8 АВГУСТ 2019 ГОД. виж тук

 

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina