ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Лятно училище

За втора година английската фондация „Реална помощ” организира през ваканцията ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ за децата от ОУ „СВЕТЛИНА” с. Тополица. Тази година за летния отдих на учениците освен учителите за извънкласни дейности ще се грижат и представителите на „Реална помощ” Лия Смит и Ребека Маха. Двете са английски студентки и са пристигнали в България специално, за да работят с възпитаниците на ОУ „Светлина” с. Тополица. „Реална помощ” осигурява всички необходими материали и обезпечава лятното училище. Между ОУ „Светлина” и организацията има трайно установени контакти и единомислие по отношение на възможностите, които трябва да се предоставят на децата. Лия и Ребека, заедно с г-жа Русинова са уточнили програмата за работа в лятното училище. В нея се включват занимания по музика, танци, рисуване и апликиране, спортни игри – бейзбол, тенис на маса и разбира се футбол. Редом с тези дейности децата упражняват и своите умения по английски език. Всички са ентусиазирани участници в лятното училище и с удоволствие споделят ваканцията си с Лия и Ребека. Младите англичанки са впечатлени от училището в Тополица, от децата и техните артистични заложби и спортни умения.
Фондация „Реална помощ” и ОУ „Светлина” реализират този съвместен проект в подкрепа развитието на децата и са уверени, че партньорството им не е ограничено във времето. Политиката и на двете организации е насочена към устойчивост на резултатите и успешно развитие на детската личност.

Лятно училищеЛятно училище
Галерия

НОВИНИ:

   СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“ - „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” С № BG05M2OP001-3.017-0050 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.ПО ПРОЦЕДУРА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕД BG05M2OP001-3.017   

 

 

     Заповед за избор на доставчик по схема "училищен плод" и "училищно мляко"               

         ОБЯВА 

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - СРОК ДО 8 АВГУСТ 2019 ГОД. виж тук

 

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina