ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Електронни уроци: първи клас

                  МАТЕМАТИКА                                                                                            Български език и литература

Сбор16. Изваждане от 16 -Математика 1.клас.ppt                                          Самодиктовка

Математика 1. клас - Тест (изходно ниво)                                                         Техника на четене - тренажор  

7 урок-Числото 2_ Понятия-много, малко.ppt                                  Тримата братя и златната ябълка (приказка).ppt 9 урок- Числата до 3. Знаци за сравняване.ppt

16 урок- Събиране от 1 до 4.ppt

41 урок- ЧИСЛОТО 8.ppt

42 урок- Числата до 8.ppt

47 урок - ЧИСЛОТО 9

48 урок - Числата до 9

49 урок- Събиране на числата до 9

52 урок-Събиране и изваждане до 9.Сбор на три числа

53 урок- ЧИСЛОТО 10.ppt

54 урок - Числата до 10

55 урок- Събиране на числата до 10.ppt

56 урок- Изваждане на числата до 10

72 урок - Събираемо, сбор.ppt

С животните се учим да СМЯТАМЕ (до 10).ppt

НОВИНИ:

   СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“ - „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” С № BG05M2OP001-3.017-0050 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.ПО ПРОЦЕДУРА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕД BG05M2OP001-3.017   

 

 

     Заповед за избор на доставчик по схема "училищен плод" и "училищно мляко"               

         ОБЯВА 

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - СРОК ДО 8 АВГУСТ 2019 ГОД. виж тук

 

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina