ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКИ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” с. ТОПОЛИЦА, общ. АЙТОС, област БУРГАС

Педагогически колектив

Тодорка Русинова

Директор

 

 

Руска Тодорова

Главен учител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живко Желязков

 Старши учител начален етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мариана Атанасова 

Старши учител начален етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донка Костова

Старши учител начален етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мехмед Иляз - история и география

Татяна Златева  биология, химия и физ. възпитание

 

Красимира Георгиева

БЕЛ

 

Елена Перчемлиева

математика и физика

 

 

Татяна Стойкова   английски език и

музика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христина Тодорова  Старши възпитател начален етап

Луиса Хофман доброволец,

учител по английски език

 

Петя Славова Старши възпитател основен етап

Юра Петрова Старши възпитател начален етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венета Пейчева Възпитател основен етап

 

Ваня Ингилизова Старши възпитател начален етап

 


 

  

 

 

 

 

Педагогически колективТворчеството
на учениците разцъфтява там,
където разцъфтява
творчеството на учителите. Педагогически колектив
Галерия

НОВИНИ:

   СТАРТИРА СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ФОНДАЦИЯ „АСТИКА“ - „ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” С № BG05M2OP001-3.017-0050 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.ПО ПРОЦЕДУРА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕД BG05M2OP001-3.017   

 

 

     Заповед за избор на доставчик по схема "училищен плод" и "училищно мляко"               

         ОБЯВА 

ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" - СРОК ДО 8 АВГУСТ 2019 ГОД. виж тук

 

 ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  в-к  НАРОДЕН ПРИЯТЕЛВИЖ ТУК

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Светлина" стана част от иновативните училища в България."Учим и преподаваме заедно" е името на иновацията, която училището ще реализира. Моделът е разработен от училищния екип и две години е пробиран в ОУ "Светлина". Неговите високи резултати са отправната точка за кандидатстване за статут на иновативно училище. Партньорство между учители и ученици в учебно - възпитателната работа, основано на модела на "Обърната класна стая" , "Дизайн на ученето" ,  работа в професионално учебни общности и широкото прилагане на образователните технологии, сменят парадигмата и нагласите на учители и ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ruskatodorovaclass.weebly.com/

 

https://www.facebook.com/ousvetlina